Integritetspolicy

VILKEN INFORMATION SAMLAS IN?
Hemsidan samlar in information från dig när du epostar oss eller gör en bokning. Vi använder oss av Bokadirekt som agerar som vårt ombud. Vid bokning blir du bli ombedd att ange namn, e-postadress, postadress, telefonnummer etc.

VEM HANTERAR UPPGIFTERNA?
Ansvarig för att hantera informationen är Sibyllegatans Fotvårdsteam AB, Sibyllegatan 16, 114 42 Stockholm.

VARFÖR SKA UPPGIFTERNA SAMLAS IN?
Uppgifter du anger vid bokning används för att hantera din beställning, och skicka information som rör din beställning. Uppgifterna sparas så länge vi har en affärsrelation och behålles endast i enlighet med bokföringslagen. För ändring eller radering av de uppgifter som vi kan tänkas ha om dig, vänligen sänd epost till info@fotvardsteamet.se. Efter radering av dina uppgifter äger vi inte rätt att skicka dig marknadsföring.

HUR SKYDDAR VI DINA UPPGIFTER?
Vi genomför en rad säkerhetsåtgärder för att upprätthålla säkerheten för din personliga information. Hemsidan använder t.ex SSL (LetsEncrypt). All information överförs krypterat (SSL) och kan endast att göras tillgänglig för de som godkänts med särskilda rättigheter för dessa systemen, och som är skyldiga att hålla informationen konfidentiell. Ingen känslig information (t.ex kortnummer) lagras på våra servrar.

ANVÄNDS COOKIES?
Ja. Cookies är små filer som en webbplats eller dess tjänsteleverantör sparar till din dators hårddisk genom din webbläsare (om du så tillåter). Det gör det möjligt för webbplatser eller tjänsteleverantörers system att känna igen din webbläsare och fånga upp och komma ihåg information. Om du vill kan du välja att låta din dator varna dig varje gång en cookie skickas, eller så kan du välja att stänga av alla cookies via din webbläsares inställningar. Precis som de flesta webbplatser, kommer kanske några av våra tjänster inte att fungera på rätt sätt om du stänger av dina cookies.  Du kan dock fortfarande beställa en tjänst genom att kontakta oss manuellt.

AVSLÖJAS NÅGON INFORMATION TILL UTOMSTÅENDE?
Vi säljer inte, byter, eller på annat sätt överför din personliga information till några utomstående. Detta inbegriper inte betrodd tredje part som hjälper oss att driva vår hemsida, bedriva vår verksamhet, eller ge service till dig, så länge dessa parter är överens om att hålla denna information konfidentiell, i enligt med ingångna avtal och innehållet i denna policy.

ÄNDRINGAR
Om vi beslutar att ändra i integritetspolicyn kommer vi att publicera dessa ändringarna på denna sidan.